http://hoijeonmoosool.ir/templates/hjms1.jpg

چهارمین دوره آزمون فنی هوجون موسول درآزادشهر باموفقیت برگزارشد

سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران چهارمین دوره آزمون فنی دان یک الی سه خودرا بامجوز فدراسیون ورزشه...

اولین همایش اعضای سبک هوجون موسول برگزارشد

سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران اولین همایش کشوری خودرابمنظورارائه عملکردوتدوین برنامه های آتی س...

مدیرکل ارشادگلستان عضوفدراسیون جهانی شد

طی حکمی ازسوی گراند مستر کیم هی جونگ رئیس فدراسیون جهانی هانگولدو(هنررزمی شمشیرزنی کره) آقایان حاج ع...

استادمهاجربعنوان نماینده رسمی فدراسیون جهانی توگونگ موسول T.I.F درایران و خاورمیانه منصوب شد

فدراسیون جهانی توگونگ موسول T.I.F رسما استاد حسن مهاجرمنقوش رئیس سبک هوجون موسول ایران را بعنوان نما...

 • چهارمین دوره آزمون فنی هوجون موسول درآزادشهر باموفقیت برگزارشد

  شنبه, 14 شهریور 1394
 • اولین همایش اعضای سبک هوجون موسول برگزارشد

  پنجشنبه, 16 مرداد 1393
 • مدیرکل ارشادگلستان عضوفدراسیون جهانی شد

  چهارشنبه, 29 بهمن 1393
 • استادمهاجربعنوان نماینده رسمی فدراسیون جهانی توگونگ موسول T.I.F درایران و خاورمیانه منصوب شد

  چهارشنبه, 30 دی 1394


پیام ریاست محترم سبک به علاقمندان به هنرهای رزمی

دوستان عزیزSliderبایدبدانیدکه هدف ازمطالعه هرنوع هنر رزمی آموزش ذهن وجسم   است.هنگامیکه فردی به آموزش و مطالعه هنر رزمی می پردازدمی تواند شرایط بدرا ازخوب تشخیص دهد.درنتیجه ازانجام عمل بدخودداری می کند.تمام اینهاباداشتن  جسم قوی و مطمئن امکان پذیر است.توانایی افراد آسان بدست نمی آید.هنرهای رزمی مورد علاقه خود را تمرین کنید این به شما کمک خواهد کرد تا عملکردذهن و جسم تان یکی شود. سخت تلاش کنید و هر روز به مبارزه ای تازه  بپردازید.و سعی کنید حرکت جدیدی را یاد بگیرید.این فلسفه شما راقادر می سازد خود را ازترس حوادث غیر مترقبه وافراد خطرناک آزاد و رها سازید.

ارادتمندشما

حسن مهاجرمنقوش

رئیس ، بنیانگذارو نماینده رسمی فدراسیون جهانی هوجون موسول در ایران

Slider

دفاع شخصی هوجون موسول

 

شمشیرزنی کره ای

 

مبارزه هوجون موسول